Contact Us

CƠ SỞ SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU
Lưu Thượng, Phú Túc, Phú Xuyên, Hanoi, Vietnam
 094 599 5999 (Mr. Dương)
 091 330 5593 (Mr. Đạt)
 [email protected]